European Projects SONIMA Poland

W dniu 25.07.2017 Sonima Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Centrum Badań i Rozwoku umowę o dofinasowanie numer: POIR.01.02.00-00-0210/16-00 w zakresie realizacji projektu pt..”Opracowanie innowacyjnej technologii spawania łukowego i laserowego wraz z określeniem ich wpływu na emisje do atmosfery i środowiska pracy” współfinansowanego w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (INNOMOTO) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

 

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, w skali min. kraju i Europy, technologii spawania laserowego i łukowego elementu odlewanego z obudową turbiny (manifold) oraz opracowanie technologii spawania laserowego elementów wastegate dla obudów turbin w miejsce spawania elektronowego (EB-welding). Prace badawcze odnosiły się będą zarówno do pozyskania nowej wiedzy z obszaru opracowania optymalnych parametrów procesu, ale również pozwolą na opracowanie metodologii określania wpływu rodzaju stosowanej technologii na wielkość i jakość emisji pyłów i gazów do środowiska pracy, a pośrednio do atmosfery, co (po raz pierwszy w tej dziedzinie przemysłu) umożliwi precyzyjne określenie wielkości emisji z uwzględnieniem takich zmiennych jak rodzaj stosowanej techniki spawania, parametry przebiegu procesu, czy też rodzaj materiału.

Do najważniejszych rezultatów projektu zaliczyć należy:

1. Zaproponowanie na rynku zasadniczo zmienionego produktu o następujących przewagach technologicznych: większa żywotność elementu, osiąganie lepszych parametrów pracy turbosprężarki takich jak większe moce silnika, wydłużenie długości życia turbiny, osiągnięcie możliwości pracy w wysokich temperaturach, brak rozszczelnień układu w porównaniu do połączeń śrubowych a co za tym idzie również mniejsze straty cieplne;

2. Wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie stosowanych technologii spawania, co przełoży się na następujące przewagi: skrócenie czasu montażowego, ograniczenie ilości potencjalnych błędów produkcyjnych, zmniejszenie ilości spawów, czasu realizacji procesu, ograniczenie zużycia energii, emisji itp.;

3. Opracowanie technologii pozwalającej na zastosowanie przemysłowe spawania laserowego w miejsce EB-welding, co pozwoli na istotne ograniczenie kosztów procesu. W celu osiągnięcia ww. celów zaangażowany zostanie zespół pracowników wnioskodawcy jak również podwykonawcy reprezentującego sektor nauki (kluczowy podwykonawca - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach).

CAŁKOWITA Wartość projektu: 4 969 457,80 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 969 457,80 PLN

Wartość dofinansowanie z EFRR: 3 361 122,32 PLN

Lata realizacji projektu: 2017-2020

Osoba kontaktowa: Tomasz Staroń

Kontakt:  t.staron@sonima.net ; tel: +48 17 859 00  14

ZAPYTANIA OFERTOWE DLA PROJEKÓW UNIJNYCH

Zurück zur Standortübersicht

Regulamin udzielania zamówienia na dostawy i usługi_1

Regulamin udzielania zamówienia na dostawy i usługi_2

Komunikat dotyczący nazw handlowych

Informacja o zamnięciu postępowania nr SON 01 UE 2016

Zapytanie ofertowe nr SON 02 UE/2017

Informacja o zamknięciu postepowania nr SON 02 UE 2017

Zapytanie ofertowe nr SON 03 UE/2017

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 03 UE 2017

Zapytanie ofertowe nr SON 04 UE/2017

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 04 UE 2017

Zapytanie ofertowe nr SON 05 UE/2017

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 05 UE 2017

Zapytanie ofertowe nr SON 06 UE 2017

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 06 UE 2017

Zapytanie ofertowe nr SON 07 UE/2017

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 07 UE 2017

Information about RFQ nr SON 07 UE 2017

Inquiry no SON 07 UE/2017

Zapytanie ofertowe nr SON 08 UE/2017

Uzupełnienie do zapytania ofertowego SON 08 UE 2017

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 08 UE 2017

Zapytanie ofertowe nr SON 09 UE 2017

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 09 UE 2017

Zapytanie ofertowe nr SON 10 UE 2017

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 10 UE 2017

Uzupełnienie do zapytania ofertowego nr SON 10 UE 2017

Zapytanie ofertowe nr SON 11 UE 2017

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 11 UE 2017

Zapytanie ofertowe nr SON 12 UE 2018

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 12 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 13 UE 2018

Załączniki do zapytania ofertowego nr SON 13 UE 2018

Informacja_o_zamknięciu_postępowania nr SON 13 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 14 UE 2018

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 14 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 15 UE 2018

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 15 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 16 UE 2018

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 16 UE 2018

Request for proposals no SON 16 UE 2018

Information about RFQ nr SON 16 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 17 UE 2018

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 17 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 18 UE 2018

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 18 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 19 UE 2018

Informacja o zamnięciu postępowania nr SON 19 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 20 UE 2018

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 20 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 21 UE 2018

Załącznik do zapytania ofertowego nr SON 21 UE 2018

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 21 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 22 UE 2018

Informacja o zamknięciu postępowania nr SON 22 UE 2018

Zapytanie ofertowe nr SON 23 UE 2019

Informacja o zamnięciu postępowania nr SON 23 UE 2019

Zapytanie ofertowe nr SON 24 UE 2019

Informacja o zamknięciu postepowania nr SON 24 UE 2019

Zapytanie ofertowe nr Sonima 25 UE 2019

Inquiry no SON 25 UE 2019

Information for RFQ NO 25UE 2019

Komunikat do zapytania ofertowego NR 25UE 2019_PL

Informacja do zapytania ofertowego nr SON 25 UE 2019

Information about RFQ nr SON 25 UE 2019